پوران درخشنده: بیشترین جوایز سینمای ایران در چهار دهه گذشته مربوط به سینمای کودک و نوجوان بوده است

پوران درخشنده گفت: سینمای کودک ایران در سال‌های دور در جشنواره‌های خارجی موفقیت‌های چشمگیری داشته و بیشترین جوایز سینمای ایران در چهار دهه گذشته مربوط به سینمای کودک و نوجوان بوده است.