پوران درخشنده: ما اکران سانسی نمی‌خواهیم/ سینما به مدیریت تخصصی نیاز دارد

پوران درخشنده گفت: تا وقتی که قوانین درست و عادلانه برای اکران فیلم‌ها وضع نشود، یک فیلم غیرکمدی هرچقدر هم خوب ساخته شود؛ در میان کمدی‌های لطمه‌زننده به سینما موفقیت چندانی در اکران نخواهد داشت.